ViettelPay - Xe khách tuyến Bắc Nam

ViettelPay - Xe khách tuyến Bắc Nam

Quảng cáo của Viettel Pay cùng những chuyến xe khách, mang theo thông điệp trải dài từ các tỉnh thành phía Bắc vào tới miền Nam.


Một số hình ảnh quảng cáo mà Công ty Đại Dương Xanh đã thực hiện cho quảng cáo Viettel Pay:

 

Date

22 May 2019

Tags

QC Bus - Các Tỉnh